2023 2023

ROTAVDRAG

SJÄLVFALLET KAN DU NYTTJA ROT-avdrag!

ROT = Reparation (underhåll) samt Ombyggnad och Tillbyggnad.

När du anlitar JL BYGG  till din renovering eller underhållsarbete så kan du få göra avdrag från din skatt. Det gäller även för ombyggnad eller tillbyggnad. Skatten du kan  få dra av är för arbetskostnader men inte för material- och resekostnader.

Skatteverket har förstås vissa krav för att du ska få göra ROT-avdrag. Ett av dem är att arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och  bor du bor i när arbetet utförs. Bostaden kan också vara en fritidsbostad  som du står som ägare på.

Ett annat krav är att det inte är en nybyggnation eller tillbyggnad på ett nytt hus. Ett hus anses vara nybyggt i fem år och under den tiden är det befriat från fastighetsavgiften.

Du som köpare av ROT-tjänster ansöker inte själv om ROT-avdraget utan det gör vi som har utfört arbetet åt dig. Meddela oss i förväg om du tänkt nyttja ditt ROT-avdrag så drar vi av en del av arbetskostnaden direkt på fakturan för dig. Tänk även på att meddela oss om du vid tidigare tillfälle nyttjat en del av avdraget så att informationen blir korrekt. Du som beställer ROT-arbetet har själv ansvaret för att alla villkor är uppfyllda, annars har vi rätt att ta ut hela summan.

Sammanlagt kan maximalt 50 000 kronor per person och år kan dras av totalt i ROT- och RUT-avdrag. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror bland annat på vilka andra avdrag du har gjort samt hur mycket skatt du har betalat in under året via din inkomst.

Viktig information om ditt ROT-avdrag

Detta var endast kortfattad information om ROT-avdrag. för fullständig information och bestämmelser, vänligen besök Skatteverkets webbplats. Där kan du också räkna ut hur mycket du kan dra av och hur mycket avdrag du har nyttjat detta och föregående år. Välkommen att kontakta oss för ytterligare frågor.